Onderwijs
&
digitalisering

De digitale wereld is vandaag heel sterk aanwezig in alles wat we doen. Ook in het onderwijs zijn digitale trends en middelen niet meer weg te denken. Op deze website vind je enkele voorbeelden van innovaties die het vak informatica in de toekomst zou kunnen veranderen.

Virtual en Augmented reality

Wat is Virtual en augmented reality?

Virtual reality

“Virtual reality is een computertechniek die je een compleet andere werkelijkheid laat ervaren. Daarvoor moet je een speciale bril opzetten.”

Augmented reality

“Met augmented reality (AR) worden er computergegeneerde beelden over de werkelijke wereld heen getoond. “

Mixed reality

“Mixed Reality laat de gebruiker de “echte wereld” zien (net als in AR) maar projecteert hier geloofwaardige Virtuele objecten in (net als in VR).”

Waarom in het onderwijs?

Voordelen

Veiligheid

Men kan in een veilige omgeving technieken verwerven en verwerken.

Ruimte

Men kan met deze tools op een kleine ruimte zaken aanleren die anders veel plaats innemen.

Praktijklokalen

Men kan dure lokalen zoals een labo perfect simuleren, wat op lange termijn goedkoper uitkomt.

The impossible is possible

Men kan verscheidene activiteiten die voor een school onmogelijk zijn toch realiseren.

Empathisch vermogen

Deze tools stimuleren het empathisch vermogen van de leerling.

Aanschouwelijkheid

VR en AR zorgen voor een duidelijke realisatie van het aanschouwelijkheidsprincipe.

Nadelen

Het prijskaartje

Voor goede brillen tel je al snel een grote som geld neer.

Eventuele bijwerkingen

Sommige mensen kunnen misselijkheid, desoriëntatie of hoofdpijn ervaren.

21st century skills

Communication

Sommige applicaties maken het mogelijk om te communiceren met anderen binnen een VR-ruimte. Zo kan een leerkracht lesgeven in een virtueel klaslokaal waar de leerlingen zich in bevinden.

Creativity and problem solving

Hier speelt VR en AR er meest op in. Doordat leerlingen al ontdekkend aan de slag gaan leren ze op hun eigen tempo nieuwe inhouden aan.

Critical thinking

Door bepaalde inhouden via VR aan te brengen kan de leerling kritisch nadenken over de inhouden omdat het doel van VR ontdekken is. Ze filteren als het ware de inhouden die ze voorgeschoteld krijgen en onthouden wat voor hen relevant is.

Collaborate

Sommige applicaties maken het mogelijk om samen te werken met anderen en te debatteren met anderen.

Tools

Labster

Deze website heeft enorm veel virtuele laboratoria waarmee scholen meteen aan de slag kunnen. Tevens staat er een demo versie om zelf één van de laboratoria te exploreren.

Try universe

Dit bedrijf verstuurt naar je leerlingen een VR-bril zodat zij kunnen deelnemen aan de lessen in een virtuele klas. De leerkracht bezit een whiteboard en kan interactief lesgeven wanneer hij of zij thuis zit.

ClassVR

ClassVR is één van de grotere spelers binnen VR educatie. Men kan bij dit bedrijf brillen bestellen en men kan zelf lesmateriaal maken binnen de digitale omgeving.

ARcube

Met de ARcube kan je aan de hand van een smartphone een 3d model of omgeving projecteren op je scherm waardoor het lijkt of het object voor je staat.

Google expeditions

Met google expeditions kan je lessen maken en gebruiken van anderen die zowel virtual als augmented reality ondersteunen.

LMS

Wat is dat?

LMS

Een Learning Management System is software die helpt met administratie, documentatie, tracking en rapportage omtrent leren binnen de school. Een LMS is dus eigenlijk een overkoepelende software voor het plannen, aanbieden en beheren van alle leeractiviteiten binnen een school. De focus van een LMS ligt op het beheren van personen en het bijhouden van hun voortgang en prestaties.

LCMS

Een ander systeem met bijna dezelfde naam, namelijk een LCMS (Learning Management Content System), legt de focus meer op de digitale leercontent. Zo kan een school (of organisatie) digitale leercontent (zoals e-learning) creëren, beheren en aanbieden.

Waarom in het onderwijs?

LMS

Voordelen
  • Kan gekoppeld worden aan andere systemen
  • Alle data wordt opgeslagen
  • Kan geautomatiseerd worden
Nadelen
  • Het moet onderhouden worden
  • Gaat meer over de administratie van leerlingen en gebruikers bijvoorbeeld Toledo.

LCMS

Voordelen
  • Laat toe om cursussen te volgen
  • Alle data wordt opgeslagen
  • Kan geautomatiseerd worden
  • Laat ontwikkelaars toe om zelf cursussen te ontwikkelen en aan te bieden, bijvoorbeeld E-courses.
Nadelen
  • Het moet onderhouden worden

21st century skills

Communication

Leerkrachten en leerlingen kunnen met elkaar communiceren via het platform, of vinden op zijn minst de nodige contactgegevens daar terug.

Creativity and problem solving

nvt

Critical thinking

nvt

Collaborate

Er worden verschillende mogelijkheden aangeboden om samen te werken a.d.h.v. ingebouwde discussiefora, chatrooms,…

Tools

TalentLMS

Dit systeem laat toe om cursussen op te stellen voor je leerlingen.

Moodle

Dit systeem laat toe om cursussen op te stellen voor je leerlingen.

eAlpha

Dit systeem laat toe om cursussen op te stellen voor je leerlingen.

Collaborative learning

Wat is dat?

Collaborative learning

Deze manier van lesgeven wordt al lang gebruikt en zal zeker in de toekomst zijn plaats behouden in het onderwijs. Deze manier van lesgeven houdt in dat twee of meer personen leren met en van elkaar. Men maakt als team gebruik van de vaardigheden en de kennis van anderen om samen op een oplossing te komen. Door gebruik te maken van deze tools kunnen leerlingen op een interactieve manier samenwerken.

Waarom in het onderwijs?

Voordelen

Samenwerking

Deze tools stimuleren samenwerking.

CLIM

Men kan met deze tools zeer snel en gemakkelijk Coöperatief Leren In Multiculturele groepen.

Wederzijds respect

Door samen te werken leert men respect voor elkaar te hebben.

Nadelen

Luiheid

Er kan een kans bestaan waar één leerling binnen de groep zeer passief is en dus niet mee doet.

Evaluatie

Het is zeer moeilijk om leerlingen individueel te evalueren.

21st century skills

Communication

Leerlingen kunnen in deze digitale omgevingen communiceren met elkaar en ook samen in debat treden rond verscheidene onderwerpen.

Creativity and problem solving

Doordat men vaak in diverse groepen zit kan men inspelen op elkaars vaardigheden en kennis. Hierdoor kan men op een creatieve manier het doel bereiken.

Critical thinking

nvt

Collaborate

Hierop spelen deze tools het meest op in. Ze werken samen, leren van elkaar en groeien als groep.

Tools

Kialo

Met Kialo kan je rond verscheidene onderwerpen in debat treden in groep.

Minecraft education

Door de stijgende populariteit van Minecraft binnen de jeugd heeft Microsoft een educatieve editie hiervan ontwikkeld. Hierin kan je met je klas aan de slag rond verschillende onderwerpen, van de biodiversiteit van de aarde tot hoe je moet programmeren.

Mural

Dit is een webtool waarbij je team of klas input kan geven door het in te geven op een digitaal whiteboard.

Virtuele klassen

Wat is dat?

Google Classroom

Virtuele klassen vallen eigenlijk onder de noemer van LMS of ELO (elektronische leeromgeving). Virtuele klassen zijn een ruim begrip, maar opdat niet alles zou verdwijnen onder de noemer LMS, hebben we besloten om hier nog verder op in te spelen. Het voorbeeld waar wij specifiek op gaan inzoomen is Google Classroom

Waarom in het onderwijs?

Voordelen

Overzichtelijk

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan gedownload worden door de leerlingen zodat ze ook zonder internetverbinding kunnen werken.

Assessment

De deadlines kunnen aangepast worden en de tool bezit over een flexibel puntensysteem.

Grote bestanden

Grotere bestanden kunnen zonder enige problemen geupload worden.

Nadelen

Extern materiaal

Leerstof moet aangeboden worden vanuit een andere tool.

21st century skills

Communication

Leerkrachten en leerlingen kunnen met elkaar communiceren via het platform, of vinden op zijn minst de nodige contactgegevens daar terug.

Creativity and problem solving

nvt

Critical thinking

De informatiestroom wordt bepaald door de leerkracht, deze stuurt het proces dus aan.

Collaborate

Leerkrachten en leerlingen kunnen via elke computer of mobiel apparaat met internetverbinding samenwerken in documenten. De bewerkingsgeschiedenis kan ook steeds geraadpleegd worden.

Digitaal lesgeven

Wat is dat?

Digitaal lesgeven

We hebben ook een aantal webtools gevonden waarbij de focus dan weer op het effectief lesgeven gaat.

Blendspace by Tes

Blendspace is een webtool waar leerkrachten hun lessen digitaal kunnen aanbieden. Ze kunnen gebruik maken van verschillende soorten multimedia, zoals videofragmenten, PowerPointpresentaties, PDF-bestanden enz;

Voordelen

Gratis

Aanbod

Er is een groot aanbod van reeds gemaakte lessen.

Multimedia

Er kunnen verschillende soorten media aan toegevoegd worden.

Nadelen

Het prijskaartje

Niet alle bestaande lessen zijn gratis.

21st century skills

Communication

De leerkracht kan de resultaten van de leerlingen zien. 

Creativity and problem solving

Doordat de leerlingen op hun eigen tempo kunnen werken, kunnen ze op hun eigen manier aan de slag met de leerstof.

Critical thinking

nvt

Collaborate

nvt

Symbaloo

Symbaloo is een webtool waar leerkrachten hun lessen digitaal kunnen aanbieden. Ze kunnen gebruik maken van verschillende soorten multimedia, zoals videofragmenten, PowerPointpresentaties, PDF-bestanden enz;

Voordelen

Gratis

Aanbod

Er is een groot aanbod van reeds gemaakte lessen.

Multimedia

Er kunnen verschillende soorten media aan toegevoegd worden.

Nadelen

Beperking

Per les onderdeel kan je maar één vraag stellen. 

21st century skills

Communication

De leerkracht kan de resultaten van de leerlingen zien. 

Creativity and problem solving

Doordat de leerlingen op hun eigen tempo kunnen werken kunnen ze op hun eigen manier aan de slag met de leerstof.

Critical thinking

nvt

Collaborate

nvt

Formative

Formative is een webtool waar leerkrachten ook digitaal materiaal kunnen aanbieden, in de vorm van opdrachten. Hier is ook een bibliotheek van lesmateriaal terug te vinden. In vergelijking met de andere tools ligt hier de focus op het evalueren van de leerlingen (merkbaar aan de naam Formative).

Voordelen

Uitgebreid puntensysteem

Live-feedback

Nadelen

Functionaliteit

De basisversie beschikt over minder mogelijkheden dan de betalende versie

21st century skills

Communication

De leerkracht kan op een eenvoudige manier communiceren met de leerlingen. 

Creativity and problem solving

Doordat de leerlingen op hun eigen tempo kunnen werken, kunnen ze op hun eigen manier aan de slag met de leerstof.

Critical thinking

nvt

Collaborate

De tool is niet specifiek gericht op samenwerking, maar het is wel mogelijk.

Classkick

Voordelen

Materiaal

Bestaand materiaal kan geüpload worden.

Realtime toezicht

De leerkracht kan in realtime zien wat de leerlingen doen.

Q&A

Leerlingen kunnen individueel vragen stellen aan de leerkracht.

Live feedback

Nadelen

Focusgroep

De focus ligt op het lager onderwijs.

Functionaliteit

De basisversie beschikt over minder functionaliteiten dan de betalende versie.

21st century skills

Communication

Leerlingen kunnen met zichzelf en de leerkracht communiceren, in groep maar ook individueel.

Creativity and problem solving

nvt

Critical thinking

Het materiaal wordt aangeboden door de leerkracht.

Collaborate

Leerlingen kunnen met elkaar samenwerken en kunnen realtime feedback krijgen van de leerkracht.

Teachers toolbox

Tools

Awwapp
Plickers
Tynker
Bookwidgets
Edpuzzle
Thinglink

Onze visie

Actuele visie

In de situatie waar we ons momenteel in bevinden is er een grote nood opgetreden aan webtools en applicaties voor afstandsonderwijs. Volgens ons is deze periode een revolutionaire stap op gebied van digitalisering binnen het onderwijs. We zien nu dat er geen beleidsplan was rond het aspect van lesgeven op afstand, dit is er nu wel en zal volgens ons een grote impact hebben op het onderwijs van de toekomst.

Enkele voorbeelden van afstandonderwijs.

Toekomstvisie

Artificiële intelligentie binnen het onderwijs.

Virtual en augmented reality

Afstandsonderwijs

De virtuele klas